MEI

Verzorgt versnelde vergroening van Noord-Nederland

MEI_108_13-hooi-landschap
MEI Service Centrum

ondersteunt professioneel ondernemen
____________________________

Bekijk de film 'Kringloopplein Natuurlijk'

Download Video: MP4,


Het platform voor agrarische ondernemers

Leer- en studieprogramma's voor melkveehouderij en akkerbouw

MEI is de naam van de innovatieve beweging, die sinds 2008 agrarische ondernemers ondersteunt met leer- en studieprogramma's waarmee ecologische en economische doelen kunnen worden bereikt. Binnen MEI wordt kennis gedeeld en staat samenwerking voorop.

Lees verder over de aanpak van MEI en het programma aanbod, dat hier per studiegroepgebied
met de desbetreffende producten en planningen voor bijeenkomsten is weergegeven.


Duurzaam Bodembeheer van start

MEI organiseert samen met veldleeuwerik een 2-jarig programma

Een programma gericht op één van de speerpunten van Veldleeuwerik: bodemvruchtbaarheid. MEI Groningen gaat in samenwerking met Stichting Veldleeuwerik van start met een uniek en innovatief programma dat geheel gericht is op duurzaam bodembeheer. Akkerbouwers kunnen zich aansluiten bij de studiegroep 'Duurzaam Bodembeheer' om te werken aan de bodemgezondheid op hun bedrijf.
> Lees meer en schrijf direct in voor deelname


MEI ACTIEF op het kringloopplein tijdens BIOVAK'14

groeiende belangstelling voor kringlooplandbouw

De provincie Overijssel investeert fors in regionale economie en duurzame landbouw. Ondernemers konden de ambities en meerwaarde van Kringlooplandbouw ontdekken op een inspirerend Kringloopplein tijdens Biovak'14 in de IJsselhallen in Zwolle waar o.a. energie, klimaat, dierwelzijn, antibioticagebruik, mestscheiding en kennis volop aandacht kregen.
 Aantrekkelijk aanbod van diensten 
en producten droegen 
bij om integraal denken en werken direct te kunnen vertalen naar ecologische en vooral 
economische resultaten op bedrijfsniveau.
Veel belangstelling kregen de workshops die vanuit het Kringloopplein werden georganiseerd waarbij een hoogtepunt was dat het nieuwe boek van ETC, Boerenverstand en WUR over 15 jaar Kringloop-landbouw aan vertegenwoordigers van de Provincie Overijssel werd aangeboden.

Bekijk de film 'Kringloopplein Natuurlijk'

Download Video: MP4,